HALK EDEBİYATININ ŞİİR ÖZELLİKLERİ


.Halk edebiyatı ürünleri yazılı değildir. Müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur.
.Şiirlerde başlık yoktur, biçimiyle adlandırılır.
.Nazım birimi dörtlüktür.
.Ölçü, hece ölçüsüdür, En çok yedili, sekizli, on birli kalıplar kullanılmıştır.
.Şiirlere genel olarak yarım uyak hakimdir.
.Dil halkın konuştuğu günlük konuşma dilidir.
Divan Edebiyatının Şiir Özellikleri1. Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte tamamlanır. Beyit, cümleye egemendir.
2. Nazım ölçüsü “aruz“dur.
3. Dili Arapca, Farsça, Türkçe karışımı olan Osmanlıca”dır.
4. Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
5. Şiirlerin konuyu içeren başlıkları olmadığı için nazım biçimlerine göre adlandırılmışlardır.